Preskočiť na obsah

Od 1. januára 2024 sa rodičia pri filmoch a programoch stretnú okrem piktogramov označujúcich vekovú vhodnosť aj s popisnými obsahovými deskriptormi.

Čo je obsahový deskriptor a na čo slúži?

K označeniu nevhodných programov (filmov) do 7, 12, 15 a 18 rokov veku pribudnú od januára…

Čo znamená (ne)vhodnosť a aké sú kategórie (ne)vhodnosti filmu alebo programu? 

Od januára 2024 sa rodičia pri filmoch a programoch stretnú s týmito označeniami (ne)vhodn…

Čo je jednotný systém označovania, na čo slúži a komu je určený?

Jednotný systém označovania (JSO) je slovenský systém obrazového (grafického alebo slovného) označen…

Deskriptory ich význam

K označeniu nevhodných programov (filmov) do 7, 12, 15 a 18 rokov veku pribudnú od januára 2024 aj obsahové označenia (deskriptory), ktoré poslúžia rodičovi, aby sa informovane rozhodol, či je program (film) natoľko nevhodný, že ho nebude dieťa pozerať vôbec, alebo sa rozhodne, že si program (film) dieťa pozrie pod rodičovským dohľadom.

Nevhodné obsahy sú preto rozdelené pod jednotlivé označenia (deskriptory) na základe spoločných charakteristík. Pre zrozumiteľnosť celého označenia (grafika vekovej nevhodnosti + deskriptory nevhodného obsahu) sa zobrazia vždy najviac tri deskriptory v najvyššej (označenej) vekovej nevhodnosti.